Projekt unijny

ZAPYTANIA OFERTOWE
– zapytanie ofertowe nr 1 – dotyczy zakupu usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego, tanecznych, artystyczno-teatralnych, logopedycznych i z gimnastyki korekcyjnej (do pobrania)
* Wynik zapytania nr 1

– zapytanie ofertowe nr 2 – dotyczy zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla nauczycieli z prowadzenia zajęć w przedszkolu metodą TOC oraz warsztatów szkoleniowych dla rodziców (do pobrania)
* Wynik zapytania nr 2

– zapytanie ofertowe nr 3 – zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu prac adaptacyjnych (do pobrania)
* Wynik zapytania nr 3

* Harmonogram 2.01.2018 – 30.03.2018
* Harmonogram 1.09.2017 – 30.11.2017
* Harmonogram 1.04.2017 – 30.06.2017

OPIS PROJEKTU

Projekt pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka”

Od 1 lutego 2017 roku w Przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim jest realizowany projekt pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka”, finansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim, rozwój kompetencji dzieci uczęszczających do placówki w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności wychowawczych rodziców, a także zmniejszenie stwierdzonych deficytów u dzieci 3-5-letnich w wyniku wsparcia projektowego w okresie 1 lutego 2017r. do 31 stycznia 2019r.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i zaadaptowane będą kolejne pomieszczenia na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego. Po zakończeniu prac uruchomiony zostanie kolejny oddział do którego przyjętych zostanie 20 dzieci. Wszystkie przedszkolaki uczestniczyć będą w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe tzn. zajęciach z języka angielskiego, języka niemieckiego, tanecznych i artystyczno-teatralnych. Uczestniczyć będą również w wyjazdach do Teatru Lalek oraz wycieczkach edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne. Realizowana będzie również oferta zajęć wyrównująca szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. W tym celu zorganizowane zostanie wsparcie logopedyczne oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Wsparciem zostanie objętych 80 dzieci w wieku przedszkolnym, 60 rodziców i 6 nauczycielek. W sumie 146 osób. W przedszkolu wprowadzona zostanie innowacyjna metoda pracy narzędziami TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints – Teoria ograniczeń), która ma wspomagać rozwój kompetencji kluczowych. Ta uniwersalna metoda edukacyjna w formie 3 prostych narzędzi graficznych jest możliwa do zastosowania na wszystkich poziomach edukacyjnych – od przedszkola do szkoły wyższej. Jej uniwersalność polega na tym, że 3 narzędzia można zastosować do stymulowania rozwoju kompetencji społ. dzieci, ich kreatywności, przedsiębiorczości i inicjatywności. Szkoleniem z zakresu metodyki TOC objęte zostaną nauczycielki i rodzice.

 

NOWA GRUPA DZIECI W PRZEDSZKOLU „AKADEMIA UŚMIECHU” POZOSTAŁO JESZCZE 1 WOLNE MIEJSCE!

Od 1 września 2017 roku rozpoczął działalność trzeci oddział przedszkolny dla 20 dzieci 3-letnich w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim. W ten sposób liczba miejsc w placówce zwiększyła się do 60.  Dodatkowe miejsca w nowej grupie powstały dzięki wsparciu unijnemu w ramach projektu pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu przewidziano utworzenie dodatkowego oddziału dla 20 dzieci urodzonych w roku 2014 lub 2015, przy założeniu, że dziecko w momencie rozpoczęcia udziału ukończyło co najmniej 2,5 roku. Do tej pory przyjęto 19  dzieci. Pozostało zatem 1 wolne miejsce. Jeżeli jesteście Państwo rodzicami dziecka urodzonego w roku 2014 lub 2015 i ma ono ukończone co najmniej 2,5 roku – ZAPRASZAMY. Aby zapisać dziecko należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne, które można pobrać ze strony oraz złożyć w sekretariacie przedszkola. Do dnia 31 sierpnia 2018r. rodzice dzieci z nowego oddziału ponosić będą wyłącznie koszt wyżywienia dziecka w wysokości 250 zł miesięcznie.

Nowy oddział działa w godz. 6.30-18.30. Poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego w ramach projektu dzieci uczestniczą w 6 rodzajach zajęć dodatkowych – język angielski, język niemiecki, zajęcia artystyczno-teatralne, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia logopedyczne. Dodatkowo wszystkie dzieci mają zapewniony bezpłatny udział w 6 wycieczkach do Teatru Lalek w Olsztynie oraz w 2 wycieczkach rozwijających kompetencje społeczne.

DZIECIAKI NA WYCIECZCE W GDAŃSKU – OLIWIE

W ramach realizacji projektu pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka” wszystkie dzieci objęte wsparciem wyjechały w dniu 19 września 2017r. na bezpłatną wycieczkę do Gdańska.  W programie znalazła się wizyta w olbrzymim salonie zabaw, gdzie dzieciaki spędziły beztroskie 2 godziny. Po obiedzie dzieci wraz z opiekunami pojechały do ZOO w Gdańsku – Oliwie, które zwiedziły jeżdżąc kolejką RETRO. W czasie przejazdu przewodnik opowiadał dzieciom o zwyczajach zwierząt. Wycieczka dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Pomimo, iż dla wielu maluchów był to pierwszy wyjazd w życiu bez rodziców to wszystkie przedszkolaki spisały się bardzo dzielnie! W czerwcu przyszłego roku odbędzie się kolejna bezpłatna wycieczka, tym razem do Parku Rozrywki Aktywnej w Butrynach.

PRZEDZKOLAKI W TEATRZE LALEK W OLSZTYNIE

W piątek, 29 września 2017 roku wszystkie dzieci biorące udział w realizacji projektu pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka” wyjechały na wycieczkę do Teatru Lalek w Olsztynie, gdzie obejrzały spektakl pt. „Krawiec Niteczka”. Większość przedszkolaków była po raz pierwszy w życiu w teatrze. Dzieciaki z wielkim zaciekawieniem obejrzały bardzo interesującą bajkę. Po zakończeniu wizyty w teatrze wszyscy udali się do restauracji McDonalds, gdzie otrzymali poczęstunek. Już niedługo przed przedszkolakami kolejna wycieczka do Teatru Lalek. We wtorek, 21 listopada 2017r. obejrzą spektakl pt. „Szałaputki”. Wszystkie wycieczki są bezpłatne dzięki dofinansowaniu unijnemu !

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress