Projekt unijny

ZAPYTANIA OFERTOWE
– zapytanie ofertowe nr 1 – dotyczy zakupu usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego, tanecznych, artystyczno-teatralnych, logopedycznych i z gimnastyki korekcyjnej (do pobrania)
* Wynik zapytania nr 1

– zapytanie ofertowe nr 2 – dotyczy zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla nauczycieli z prowadzenia zajęć w przedszkolu metodą TOC oraz warsztatów szkoleniowych dla rodziców (do pobrania)
* Wynik zapytania nr 2

– zapytanie ofertowe nr 3 – zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu prac adaptacyjnych (do pobrania)
* Wynik zapytania nr 3

* Harmonogram 1.09.2017 – 30.11.2017
* Harmonogram 1.04.2017 – 30.06.2017

OPIS PROJEKTU

Projekt pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka”

Od 1 lutego 2017 roku w Przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim jest realizowany projekt pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka”, finansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim, rozwój kompetencji dzieci uczęszczających do placówki w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności wychowawczych rodziców, a także zmniejszenie stwierdzonych deficytów u dzieci 3-5-letnich w wyniku wsparcia projektowego w okresie 1 lutego 2017r. do 31 stycznia 2019r.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i zaadaptowane będą kolejne pomieszczenia na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego. Po zakończeniu prac uruchomiony zostanie kolejny oddział do którego przyjętych zostanie 20 dzieci. Wszystkie przedszkolaki uczestniczyć będą w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe tzn. zajęciach z języka angielskiego, języka niemieckiego, tanecznych i artystyczno-teatralnych. Uczestniczyć będą również w wyjazdach do Teatru Lalek oraz wycieczkach edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne. Realizowana będzie również oferta zajęć wyrównująca szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. W tym celu zorganizowane zostanie wsparcie logopedyczne oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Wsparciem zostanie objętych 80 dzieci w wieku przedszkolnym, 60 rodziców i 6 nauczycielek. W sumie 146 osób. W przedszkolu wprowadzona zostanie innowacyjna metoda pracy narzędziami TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints – Teoria ograniczeń), która ma wspomagać rozwój kompetencji kluczowych. Ta uniwersalna metoda edukacyjna w formie 3 prostych narzędzi graficznych jest możliwa do zastosowania na wszystkich poziomach edukacyjnych – od przedszkola do szkoły wyższej. Jej uniwersalność polega na tym, że 3 narzędzia można zastosować do stymulowania rozwoju kompetencji społ. dzieci, ich kreatywności, przedsiębiorczości i inicjatywności. Szkoleniem z zakresu metodyki TOC objęte zostaną nauczycielki i rodzice.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress