Rozkład dnia

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy, zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do Przedszkola – umacnianie więzi z rówieśnikami, integrowanie się dzieci z zespołem poprzez zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne oraz elementy pracy, zabawy wynikające z aktywności własnej dzieci, praca indywidualna z dzieckiem
8:00-8:20 czynności samoobsługowe przygotowujące do posiłku
8:20 ŚNIADANIE
8:40-10:00 Zabiegi higieniczne, zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela lub wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci, wyzwalające ich aktywność w różnych sferach rozwojowych. Tworzenie przez nauczycielkę sytuacji edukacyjnych z zakresu wychowania zdrowotnego, moralno- społecznego, umysłowego i estetycznego. Wycieczki i spacery. Zabawy i gry ruchowe na powietrzu. Zabawy integracyjne.  Zabiegi higieniczne
11:10-11:20 czynności samoobsługowe w szatni, łazience, przygotowujące do posiłku
11:20-11:40 OBIAD – ZUPKA
12:00-13:20 wypoczynek – leżakowanie w grupie i słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
13:20-13:30 czynności samoobsługowe w łazience przygotowujące do posiłku,
13:30-14:00 OBIAD – II DANIE
14:00 – 15:00 Zajęcia zorganizowane oraz wynikające z inicjatywy dzieci. Gry i zabawy w sali lub na placu zabaw
15:00 PODWIECZOREK
15:15-18:30 Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne, ruchowe, praca indywidualna, wyrównawcza, czynności porządkowe

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress